Korzyści z praktyki

Skutki praktykowania uważności są zauważalne i mierzalne.

Praktykowanie uważności pomaga:

– dostrzec jak sami siebie unieszczęśliwiamy skupiając się na przeszłości, analizując ją i oceniając, zamartwiając się tym co nastąpi, oceniając siebie i innych, goniąc za przyjemnością i uciekając od cierpienia;

– skupić się na chwili bieżącej, żyć bardziej świadomie będąc świadkiem stale zmieniającego się strumienia wewnętrznych doznań, zamiast dać się im ponieść i stać się ich ofiarą;

– poprawić nasz stosunek do własnego ciała i umysłu poszerzając świadomość niezwykłej interakcji subtelnych energii, które tworzą niezliczoną ilość doznań fizycznych i emocjonalnych;

– zwiększyć zaufanie do siebie i podnieść własną samoocenę;
– doświadczać większego entuzjazmu i energii do życia;
– mieć większy wpływ na swoje życie i podejmować lepsze decyzje;
– zwiększyć zdolność do relaksowania się;
– radzić sobie ze zdenerwowaniem, napięciami, smutkiem, lękiem i depresją;
– rozwijać zdolność empatii i poprawić relacje z innymi oraz radzić sobie z problemami w związku;
– radzić sobie ze skutkami nadmiernego stresu (bezsenność, chroniczne bóle, choroby serca i układu trawiennego, uzależnienia, zaburzenia odżywiania);
– starzeć się z większym wdziękiem 🙂

Skuteczność Treningu Redukcji Stresu MBSR została potwierdzona w licznych badaniach (np.: meta-analiza Grossman, Niemann, Schmidt i Wallach, 2004):
– 97% osób uważa, że skorzystało z MBSR;
– 94% osób uważa, że dzięki praktyce uważności potrafi lepiej zadbać o siebie;
– 93% osób uważa, że lepiej radzi sobie w sytuacjach stresowych (dane The Insight Center).