Struktura kursu

Kurs uważności trwa osiem tygodni. Uczestnicy spotykają się w małej stałej grupie (od 8 do 12 osób), raz w tygodniu na 2,5 godzinne zajęcia, przy czym szóste spotkanie dodatkowe trwa cały dzień (około 7 godzin). Uczestnicy praktykują również w domu (codziennie około 45 minut do godziny).

Ćwiczenia mają na celu rozwój zdolności do skupiania uwagi (świadomości przeżywania aktualnej chwili z pozycji współczucia i nie wdawania się w osądy) i obejmują „skanowanie ciała” (body scan), świadome oddychanie (awareness of breathing), łagodną pracę z ciałem – uważny ruch (mindful movement), medytację bieżącej chwili (choiceless awareness), medytację ruchu/uważne chodzenie (walking meditation).