Ważne

  • program kursu MBSR jest taki sam na całym świecie, zgodny z międzynarodowymi standartami
  • celem programu MBSR nie jest zastępowanie terapii medycznej lub psychitrycznej
  • program MBSR nie odwołuje się do żadnej doktryny religijnej, jego charakter jest świecki
  • program MBSR chronią prawa autorskie i nazwa kursu nie może być używana przy tworzeniu innych warsztatów, seminariów dotyczących tematyki uważności
  • Kursy Mindfulness Based Stress Reduction mogą być prowadzone jedynie przez uprawnionych, certyfikowanych nauczycieli po ukończonym formalnym szkoleniu nauczycielskim MBSR