Mindfulness

Mindfulness-Meditation-Freshness-Of-Experience-300x300

Mindfulness, jest czasem tłumaczony w języku polskim jako uważność lub uważna obecność. Ze względu jednak na brak zadowalającego przekładu, który uwzględniałby w pełni znaczenie tego słowa, stosowany jest oryginalny termin. Najczęściej cytowana definicja Mindfulness określa ją jako: szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę (Jon Kabat-Zinn, 1990).

 

Mindfulness jest niezwykle trudnym do zdefiniowania pojęciem; nie dlatego, że jest tak skomplikowane, przeciwnie, dlatego, że jest tak proste i otwarte (Gunaratana, 1992). Nasze życie dzieje się w teraźniejszości, w pojedynczych bieżących chwilach. Jednak, ponieważ przez większość czasu jesteśmy w kołowrocie aktywności ukierunkowanej na jakieś cele, a przez nasz umysł przepływa nieustanny potok myśli związanych, na przykład, z oceną jak daleko znajdujemy się od ich zrealizowania, jesteśmy mało świadomi czego doświadczamy w danym momencie. W tym stanie zmniejszonej,  zawężonej świadomości często działamy automatycznie, nawykowo, kierowani przez atawizmy, lęki i pragnienia. Takie postrzeganie sytuacji życiowych, porażek, sukcesów, chorób prowadzi najczęściej do sytuacji, w których władzę nad naszymi zachowaniami i reakcjami przejmuje stres.

Prastary mechanizm, jakim jest stres, który w pozytywnej sytuacji umożliwia nam szybkie i czujne reagowanie, staje się dla współczesnego człowieka problemem, ponieważ jest on w nowoczesnym społeczeństwie wywoływany nieskończoną ilość razy na dzień, a produkowana w tym czasie energia nie jest zużywana na walkę lub ucieczkę jak w czasach „ludzi pierwotnych”.

Jest wiele sposobów redukowania stresu, które to sposoby nie przynoszą długotrwałych rezultatów. Stres bagatelizowany, tłumiony przybiera często charakter chroniczny, a to prowadzi najczęściej do zaburzeń w funkcjonowaniu naszego organizmu, chorób psychicznych i somatycznych.

Praktyka Uważności:

  • przywraca radość życia
  • rozwija intuicję, kreatywność, akceptację
  • zapobiega depresji i innym chorobom powodowanym przez stres
  • łagodzi dolegliwości psychosomatyczne
  • kształtuje postawę akceptacji i nieosądzania
  • poprawia koncentrację i pamięć